ಸಿಹಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಗೊಜ್ಜು | ಕಡಿಮೆ  ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊಜ್ಜು ಚಪಾತಿ /ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ | pumpkin gojju |

Comments

Log in or Register to write a comment.